Senior Tai Chi Instructors

Shima Lee Ann Benko

Seraphim Stapleton,Da Lao Shih

Gretchen Holbrook,Da Lao Shih

Charlie Sink, Lao Shih